יצירת קשר ור. תפוצה

פעם שניה (יד שניה) קיבוץ חצור      
טלפון:  052-5613912     מוניק, יעל
 דואל: y2@hatzor.com